AKTIVITETER

BESTYRELSENS ARBEJDE


Ud over de tidligere beskrevne funktioner medlemmerne af et Lokalråd, er det selvfølgelig først og fremmest en bestyrelse som har det primære samlede formål, at styrke lokalområdets vækst og udvikling på alle plan!

og intet formål er for lille - ej heller noget for stort! bare det kan ses som et led i den samlede udvikling.


KLIPLEV skal Markedsføres...

samlet set skal lokalrådet sørge for at Kliplev bliver markedsført som det fantastiske sted det er! Markedsføring er positiv omtale, positiv omtale er det der skal til for at trække nye tilflytter til, nye tilflyttere er det der skal til for at bevare Kliplev som attraktiv by....


Vi skal udnytte at vi er mange funktioner..

Byen har over 30 forskellige foreninger - mange overlapper med garanti hinanden. Lokalrådet skal gøre de forskellige foreninger mere gennemskuelige for hinanden, og udnytte samarbejdsmulighederne de kunne have...


Lokalrådet skal kæmpe side om side med foreningerne

Aabenraa Kommune er vores ven, men der kan komme situationer hvor eksempelvis skole, hal, forsamlingsgaard kommer ud i ”kampe” der kan synes svære at vinde... Lokalrådet skal være en sparringspartner i kampen!


Lokalrådet skal vise flaget!

og vise hvorfor Kliplev er det mest berettigede sted at placere kommunens cykelsti, landdistriktsmidlerne, din virksomhed, dine børn i daginstitutioner,dit hjem, din fritid, dit arbejde ..dit liv!