AKTIVITETER

DOWNLOADS

LINKS

BESTYRELSENS ARBEJDE


Lokalrådets bestyrelse har det primære formål at styrke Kliplevs vækst og udvikling. Intet formål er for lille - ej heller noget for stort. Blot det kan ses som led i en samlet udvikling.


Kliplev skal markedsføres

Lokalrådet arbejder for, at Kliplev bliver markedsført som det fantastiske sted det er. Markedsføring er positiv omtale, og positiv omtale er hvad der skal til for at trække nye tilflyttere til. På den måde bevarer vi Kliplev som en attraktiv lokalby i Aabenraa Kommune. 


Vi har mange funktioner i Kliplev

Byen har ca. 30 forskellige foreninger.  Lokalrådet ønsker at gøre de forskellige foreninger mere gennemskuelige for hinanden, så vi udnytter samarbejdsmulighederne mellem foreningerne.


Lokalrådet kæmper sammen med foreningerne

Vi har i lokalrådet en tæt dialog med Aabenraa Kommune, men der kan komme situationer, hvor eksempelvis skolen, hallen eller foreninger kommer ud i ”kampe”, der kan synes svære at føre. Lokalrådet er her byens fælles sparringspartner. 


Lokalrådet viser flaget

Vi vil gerne vise hvorfor Kliplev er et godt sted at være. Vi arbejder for de lokale interesser , det gælder vore virksomheder, vore børn i daginstitutioner, vore ældre og alle, der har deres daglige gang i Kliplev.