OMRÅDEFORNYELSE

DOWNLOAD 

DET KOMPLETTE PROGRAM


-ved at trykke på dokumentet herunder

OMRÅDEFORNYELSE

KLIPLEV
Områdefornyelsen i Kliplev er en femårig Kommunal og lokal

indsats med statslig medfinansiering, hvor der arbejdes

med indsatser, initiativer og projekter, der vedrører;

byrum,

særlige trafikale foranstaltninger,

klima,

bolig,

sociale og kulturelle

indsatser samt indsatser, som har til formål at skabe

lokal forankring.Til områdefornyelse i Kliplev er der i alt prioriteret 8,0 millioner,

kr. til gennemførelsen af områdefornyelsen i Kliplev.


Det overordnede mål er at understøtte en positiv udvikling

af Kliplev i samarbejde med lokale borgere, foreninger og institutioner.

En udvikling, der kan være med til at gøre Kliplev

mere attraktiv for bosætning og tiltrække ydeligere private

investeringer.

Områdefornyelsen er en kommunal indsats, men bygger på

en høj grad af involvering af borgere og interessenter med

det formål at sikre ejerskab til og ansvar for den forestående

gennemførsel af de prioriterede projekter.


HELHEDSORIENTERET INDSATS

Områdefornyelsen er en helhedsorienteret byfornyelsesindsats,

hvor der udover et fokus på byrum, klima og trafik,

også er fokus på den kulturel og social sammenhængskraft,

samt lokal forankring.


BYFORNYELSESPROGRAMMET

Byfornyelsesprogrammet indeholder en beskrivelse af de

indsatser og projekter, som skal gennemføres i områdefornyelsen.

Programmet beskriver, hvordan områdefornyelsen

i Kliplev kan bidrage til realisering af de stedbundne potentialer

og øge sammenhængskraften fysisk og kulturelt.

Programmet beskriver de forskellige indsatser, der indgår i

områdefornyelsen.


Programmet er udarbejdet i samarbejde mellem Kliplev

Lokalråd og Aabenraa Kommune.


Processen bygger videre på det arbejde, som blev påbegyndt i forbindelse med Udviklingsperspektivet for Kliplev - Vi er Kliplev 2020.

Områdefornyelsesprogrammet står således på skuldrene

af den proces og det indhold, som de lokale har prioriteret,

og skaber sammenhæng med Aabenraa Kommunens øvrige

strategier og politikker i forhold til udvikling og fremtidssikring

af Kommunens landdistrikter og Lokalsamfund.