OMRÅDEFORNYELSE

DOWNLOAD 

DET KOMPLETTE PROGRAM


-ved at trykke på dokumentet herunder

OMRÅDEFORNYELSE

KLIPLEV
Områdefornyelsen i Kliplev er en femårig kommunal og lokal

indsats med statslig medfinansiering, hvor vi arbejder med 

indsatser, initiativer og projekter, der vedrører:

byrum,

særlige trafikale foranstaltninger,

klima,

bolig,

sociale og kulturelle indsatser
samt indsatser, som har til formål at skabe lokal forankring.Der er i alt prioriteret 8,0 millioner kr. til gennemførelsen af områdefornyelsen i Kliplev.


Det overordnede mål er at understøtte en positiv udvikling

af Kliplev i samarbejde med lokale borgere, foreninger og institutioner.

En udvikling, der skal gøre Kliplev mere attraktiv for bosætning og tiltrække private investeringer.


Områdefornyelsen er en kommunal indsats, men bygger på

høj grad af involvering af borgere og interessenter med

det formål at sikre ejerskab til og ansvar for gennemførslen af de prioriterede projekter.


HELHEDSORIENTERET INDSATS

Områdefornyelsen er en helhedsorienteret byfornyelsesindsats,

hvor der udover et fokus på byrum, klima og trafik,

også er fokus på den kulturelle og social sammenhængskraft,

samt lokal forankring.


BYFORNYELSESPROGRAMMET

Byfornyelsesprogrammet indeholder en beskrivelse af de

indsatser og projekter, som skal gennemføres i områdefornyelsen.

Programmet beskriver, hvordan områdefornyelsen

i Kliplev bidrager til at realisere de stedbundne potentialer

og vil øge sammenhængskraften fysisk og kulturelt.


Programmet beskriver de indsatser, der indgår i

områdefornyelsen. Programmet er udarbejdet i samarbejde mellem Kliplev Lokalråd og Aabenraa Kommune.


Processen bygger videre på det arbejde, som blev påbegyndt i forbindelse med Udviklingsperspektivet for Kliplev: "Vi er Kliplev 2020".


Områdefornyelsesprogrammet står således på skuldrene

af den proces og det indhold, som de lokale har prioriteret,

og skaber sammenhæng med Aabenraa Kommunens øvrige

strategier og politikker i forhold til udvikling og fremtidssikring

af kommunens landdistrikter og lokalsamfund.