MØDEREFERATER

DOWNLOADSVEDTÆGTER FOR KLIPLEV LOKALRÅD


REFERAT STIFTENDE GENERALFORSAMLING 2017

 

REFERATER BESTYRELSESMØDER:

20 juni 2017

30 August 2017

25 September  2017

23 Oktober 2017

27 November 2017

19 December 2017

9 Januar 2018

19 Februar 2018

13 Marts 2018

11 April 2018

12 Juni 2018

16 August 2018

11 September 2018

8 Oktober 2018

7 November 2018

12 December 2018

15 Januar 2019

25 Februar 2019

20 Marts 2019

7 Maj 2019

13 Juni 2019

14 August 2019

10 September 2019

2 Oktober 2019

Borgermøde d. 13 November 2019

19 januar 2020

26 maj 2020

Referat generalforsamling 2020

18 Juni 2020

1 Juli 2020

10 August 2020

23 September 2020

21 Oktober 2020

12 November 2020

7 December 2020

13 Januar 2020

10 Februar 2021

23 Februar 2021

15 Marts 2021

14 April 2021

19. Maj 2021

14. Juni 2021

Referat generalforsamlingen 2021

30. Juni 2021

30. August 2021

16. September 2021

11. Oktober 2021

22. November 2021

13. december 2021

19. januar 2022

2. marts 2022
16. marts 2022 

Referat generalforsamlingen 2022

6. april 2022

Borgermøde 25. april 2022 
11. maj 2022

22. juni 2022

10. august 2022

6. september 2022

28. september 2022

Borgermøde 13. oktober 2022

27. oktober 2022

16. november 2022

12. januar 2023

1. marts 2023

13. marts 2023

Referat generalforsamlingen 2023

22. marts 2023

18. april 2023

15. maj 2023

29. juni 2023

15. august 2023

19. september 2023

23. oktober 2023

22. november 2023
11. december 2023

7. februar 2024

21. februar 2024

13. marts 2024

Referat generalforsamlingen 2024

8. april 2024

13. maj 2024

 

LINKS

BESTYRELSENS ARBEJDE


Lokalrådets bestyrelse har det primære formål at styrke Kliplevs vækst og udvikling. Intet formål er for lille - ej heller noget for stort. Blot det kan ses som led i en samlet udvikling.


Kliplev skal markedsføres

Lokalrådet arbejder for, at Kliplev bliver markedsført som det fantastiske sted det er. Markedsføring er positiv omtale, og positiv omtale er hvad der skal til for at trække nye tilflyttere til. På den måde bevarer vi Kliplev som en attraktiv lokalby i Aabenraa Kommune. 


Vi har mange funktioner i Kliplev

Byen har ca. 30 forskellige foreninger.  Lokalrådet ønsker at gøre de forskellige foreninger mere gennemskuelige for hinanden, så vi udnytter samarbejdsmulighederne mellem foreningerne.


Lokalrådet kæmper sammen med foreningerne

Vi har i lokalrådet en tæt dialog med Aabenraa Kommune, men der kan komme situationer, hvor eksempelvis skolen, hallen eller foreninger kommer ud i ”kampe”, der kan synes svære at føre. Lokalrådet er her byens fælles sparringspartner. 


Lokalrådet viser flaget

Vi vil gerne vise hvorfor Kliplev er et godt sted at være. Vi arbejder for de lokale interesser , det gælder vore virksomheder, vore børn i daginstitutioner, vore ældre og alle, der har deres daglige gang i Kliplev.