KALENDER

KLIK PÅ BILLEDET FOR AT KOMME TIL FÆLLESKALENDEREN

FÆLLES KALENDERFORMÅL


Kliplev Lokalråd har taget initiativ til en fælles kalender, der er tilgængelig for alle foreninger og arrangementer i Kliplev.


Kalenderen er skabt for at undgå sammenfald af væsentlige arrangementer og  for at give Kliplevs borgere og andre interesserede mulighed for at få informationer om arrangementer i byen.


Kalenderens opbygning.


Kalenderen kan indeholde op til 50 kalendere, som tildeles de forskellige arrangører. Kalenderne samles i én fælles kalender. Alle kan se de forskellige kalendere og fælleskalenderen, men man kan kun indtaste og redigere i den kalender, som en forening har fået tildelt.


Hvem kan få arrangementer med på kalenderen?


Alle foreninger, erhvervsdrivende og andre, som afholder arrangementer med offentlig adgang, eller arrangementer, som formodes at ville delagtiggøre en væsentlig del af byens borgere, kan få deres arrangement med på kalenderen.


Hvad kan ikke komme med på kalenderen?


Meddelelser/arrangementer, som alene har et kommerciel formål.

Meddelelse/arrangementer af privat karakter, med mindre disse vil delagtiggøre en væsentlig del af byens borgere.


Hvor mange arrangementer skal der til årligt for at få en kalender tildelt?


Der er ikke fastlagt, hvor mange arrangementer årligt en arrangør skal have for at få tildelt en kalender, Som udgangspunkt er det fornuftigt, at arrangører med 1 – 3 arrangementer årligt deltager i den fælles kalender.


Kliplev Lokalråd vurderer løbende behovet for tildeling af kalendere til de, der ønsker at være med .


Hvad koster det?


Kliplev Lokalråd afholder udgifterne til drift af kalenderen samt den årlige licens. I princippet koster det derfor ikke de enkelte arrangører noget at anvende kalenderen. Har arrangørerne i egne rækker udgifter i forbindelse med kalenderen, er det Kliplev Lokalråd uvedkommende.


Hvordan administreres kalenderen?


Kliplev Lokalråd administrerer fælleskalenderen og de tildelte kalendere. De enkelte arrangører udpeger en eller to kalenderoperatører, som lægger arrangementerne ind i kalenderen. Er der flere arrangører om en kalender, udpeger deltagerne en eller to personer til kalenderoperatører.


Oplæring.


Kliplev Lokalråd tilbyder gerne at oplære i brugen af kalenderen.


Moral og etik.


Kliplev Lokalråd forbeholder sig retten til at fjerne upassende og irrelevante emner fra kalenderne.


For yderligere oplysninger kan du kontakte lokalrådets formand, Eskild Thaysen, der er ansvarlig for kalenderens drift og opsætning.