ARBEJDSGRUPPER

KULTURHUS i KLIPLEV


Gruppen arbejder med opbygning af et evt ny eller delvist renoveret Kulturhus.

Man er åben for nye ideer - intet er låst fast i fohold til det tidligere Kliplev Forsamlingsgaard


Har man ideer eller visioner for dette, håber vi meget du vil tage kontakt til os - eller tovholder i gruppen

 

Thomas Majholdt på tmajholt@gmail.com eller tlf 26 22 26 52KLIPLEVS BYFORSKØNNELSE 


Her arbejder man med det åbne rum i byen - hvordan bliver vi ved med at holde Kliplev flot og attraktiv.


Har man  lyst til at være en del af gruppen kontakt os eller tovholder Nis Hye på 21 45 39 02Du kan finde referater fra deres møder her:

REFERAT

REFERAT

REFERATBØRN OG UNGE I KLIPLEV


Gruppen beskæftiger sig meget apropos navnet med det forsatte arbejde med at give børn og unge muligheder og gode forhold i Kliplev.


Kontakt enten os eller Dennis Wierper på tlf 21 90 00 70 eller dennis@wierper.com.Du kan finde referater fra deres møder her:


REFERAT

REFERAT

REFERAT

REFERATINFO-GRUPPEN


Gruppen arbejder bla med at få implementeret det nye kalender syetsm og at få budskabet om Kliplevs mange fordele formidlet ud i det offentlige rum


Tovholder i gruppen er Jens  Larsen på mail jens.larsen@tunap.com - eller kontakt en af os, så formidler vi du kommer med i gruppenINFRASTRUKTUR


Gruppen arbejder med infrastrukturen i Kliplev - alt lige fra asfalt til byporte, så der er masser af muligheder.


Tovholder er Per Alnor. Bestyrelsens kontaktperson i forhold til gruppen er Anders Jessen, så begge kan hjælpe dig videre...


REFERAT

ARBEJDSGRUPPER


Sideløbende med Lokalrådets arbejde er der nedsat 5 arbejdsgrupper, der arbejder på forskellige intereresseområder i Kliplev .

Disse 5 arbejdsgrupper blev nedsat i forbindelse med Borgermødet i Oktober 2017, og er et repræsentativt udpluk af de forskellige

ønsker man havde.


Det er til enhver tid muligt at koble sig på disse grupper, på trods af at arbejdet er igang.  Medio Januaer vil Lokalrådet igen indkalde arbejdsgrupperne til  et opfølgningsmøde, så arbejdet bliver koordineret, mellem alle involverede 

- herunder  Aabenraa Kommune og andre af udvalgene.


Tovholdere og repræsentanter fra de forskellige grupper Inviteres hermed også til  opfølgningsmøde med lokalrådet


Torsdag 18. januar 2018 kl. 19.00  i Kliplev Hallen mellem lokalrådets bestyrelse og arbejdsgrupperne.


Hver arbejdsgruppe kan stille med tovholderen plus en ekstra person.