ARBEJDSGRUPPER

ARBEJDSGRUPPER


Sideløbende med Lokalrådets arbejde er der nedsat 3 arbejdsgrupper, der arbejder med forskellige intereresseområder i Kliplev .

Arbejdsgrupperne har været i gang siden 2017, og består af et repræsentativt udpluk af de forskellige ønsker i byen. 


Det er til enhver tid muligt at koble sig på disse grupper, på trods af at arbejdet er igang. 

Lokalrådet indkalder med mellemrum arbejdsgrupperne til et opfølgningsmøde, så arbejdet bliver koordineret mellem alle involverede. KLIPLEVS BYFORSKØNNELSE 


Her arbejder man med det åbne rum i byen - hvordan bliver vi ved med at holde Kliplev flot og attraktiv.


Har du  lyst til at være en del af gruppen, så kontakt en af bestyrelsesmedlemmerne i lokalrådet.

BØRN OG UNGE I KLIPLEV


Gruppen beskæftiger sig meget apropos navnet med det fortsatte arbejde med at give børn og unge muligheder og gode forhold i Kliplev.


Har du lyst til at være en del af gruppen, så kontakt en af bestyrelsesmedlemmerne i lokalrådet. 
INFRASTRUKTUR


Gruppen arbejder med infrastrukturen i Kliplev - alt lige fra asfalt til byporte, så der er masser af muligheder.


Bestyrelsens kontaktperson i forhold til gruppen er Anders Jessen, så kontakt ham gerne på 23441666.