MEDLEMSKAB

MEDLEMSKABDu kan til enhver tid tegne et medlemskab for at blive medlem af Kliplev Lokalråd. Som medlem har du stemmeret på den årlige generalforsamling. På den måde støtter du op om lokalrådets arbejde - til glæde for alle i Kliplev.


Du kan tegne følgende:


1. personligt medlemskab til kr. 100,- årligt

 

eller

 

2. husstands medlemskab til kr. 150,- årligt, hvor alle på adressen får medlemskab.

Dette udløser én stemme på foreningens generalforsamling


For at blive medlem skal du udfylde vores tilmeldingsblanket. Herefter vil du blive ledt videre til MobilePay. Det er kun nødvendigt at tilmelde dig én gang, så vil MobilePay automatisk forny dit medlemskab en gang om året.


Eller tag kontakt til en af bestyrelsens medlemmer, som du finder på KONTAKT siden


Vi glæder os til, at du bliver en del af det gode fællesskab!