MEDLEMSSKAB

MEDLEMSSKABDu kan til enhver tid tegne et medlemsskab for at blive medlem af Kliplev Lokalråd. som medlem har du stemmeret påden årlige generalforsamling - og du er med til at støtte op om lokalrådets arbejde som er til glæde og gavn for alle foreninger og borgere i Kliplev.


Du kan tegne Følgende:


1. personligt Medlemsskab til kr. 100,- årligt

 

eller

 

2. husstands medlemsskab til kr. 150,- årligt hvor alle på adressen får medlemsskab.

Dette udløser een stemme på foreningens generalforsamling


For at blive medlem skal du gøre følgende:


Indbetal beløbet på Mobilepay nr. 47027 med angivelse af navn og adresse.

Du vil herefter modtage en kvittering herpå.


Eller:

Tag kontakt til en af bestyrelsens medlemmer som du finder på KONTAKT siden


Vi glæder os til at du bliver en del af det gode fællesskab!